Контакти - ОУ "Христо Смирненски" гр.Нова Загора - WEBSITE X5 DEMO VERSION

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНС WebSite X5 Demo Version
Отиване към съдържанието

Контакти

Адрес: град Нова Загора 8900
ул. „Училищна”№1

тел./факс: централа 0457 62740
директор: вътр.13
гл. счето WebSite X5 Demo
Version я: вътр.12
e-mail: ousmirnenskinz@abv.bg

град Нова Загора
8900, ул. „Училищна” №1
тел./факс: централа 0457 62740
директор: вътр.13
гл. счетоводител: вътр.14
канцелария: вътр.12
e-ma WebSite X5 Demo Version
Назад към съдържанието