Нашия патрон - ОУ "Христо Смирненски" гр.Нова Загора - WEBSITE X5 DEMO VERSION

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНС WebSite X5 Demo Version
Отиване към съдържанието

Нашия патрон

Христо Димитров Измирлиев е роден на 17 септември 1898 г. в град Кукуш, където получава първоначално WebSite X5 Demo Version 912 г. започва Балканската война и българските войски освобождават Кукуш. (По силата на Берлинския догов WebSite X5 Demo Version на Тракия и след Освобождението остават под османско "присъствие".) Радостта на населението обаче е твърде к WebSite X5 Demo Version у балканските съюзници изникват разногласия, по вина на управляващите кръгове избухва Междусъюзническата война. WebSite X5 Demo Version ващите гръцки войски жителите напускат Кукуш, градът е опожарен. Семейството на Димитър Измирлиев заедно с хилядите WebSite X5 Demo Version рси спасение и препитание в София. Тук Христо Смирненски се записва в Техническото училище, но заедно с братята и сест WebSite X5 Demo Version на семейството - продава вестници.
От 1915 г. по примера на по-големия си брат Тома Христо започва да сътрудничи на хумо WebSite X5 Demo Version напред на вестник "К во да е", където за пръв път се подписва с един от най-известните си псевдоними като хуморист - Ведбал. WebSite X5 Demo Version публикува хумористични стихове и фейлетони в "Българан", "Родна лира", "Художествена седмица", "Смях и сълзи", "Барабан", "Сила". WebSite X5 Demo Version плодовит, Ведбал, въпреки младостта си, става един от най-търсените и популярни за онова време хумористи. През 1917 г. за пръв път се WebSite X5 Demo Version ирненски, с който остава в класиката на българската литература. Ученик в Техническото училище, той продължава да се труди - като обикнове WebSite X5 Demo Version лониален магазин и др. По това време избухва Първата световна война.
През май 1917 г. Христо е принуден да постъпи като юнкер във Военното уч WebSite X5 Demo Version о казармено всекидневие продължава да пише и да публикува в хумористичните издания. През 1918 г. излиза първата му книга "Разнокалибрени въздишки WebSite X5 Demo Version въздействие върху идейното развитие на младия поет оказват Октомврийската революция и Войнишкото въстание през 1918 г. Отвратен от жестокостта, с коят WebSite X5 Demo Version въстанието, Христо Измирлиев твърдо решава и напуска Военното училище.
Цивилният живот не предлага много радости на младия хуморист. Той е принуден с тежък труд да изкарва WebSite X5 Demo Version е писар II разред в Управлението по транспорта, после карнетист, след това е чиновник в Дирекция WebSite X5 Demo Version репортер, касиер, редактор, коректор...
През пролетта на 1920 г. е приет за член на комунистиче WebSite X5 Demo Version з следващата - на комунистическата партия. През ноември 1919 г. по решение на партията запо WebSite X5 Demo Version хумористично художествено-литературно списание "Червен смях". Участието на
Смирненски
в сп WebSite X5 Demo Version значение за него - хуморът му става все по-социално насочен... В края на февруари 192 WebSite X5 Demo Version во - Общо работническо кооперативно дружество "Освобождение" - отпечатва лирическа WebSite X5
Demo Versi
on бъде ден!".

град Нова Загора
8900, ул. „Училищна” №1
тел./факс: централа 0457 62740
директор: вътр.13
гл. счетоводител: вътр.14
канцелария: вътр.12
e-ma WebSite X5 Demo Version
Назад към съдържанието